Бюджетні асигнування

Відповідно Статуту підприємство є комерційним, діє на принципах повного госпрозрахунку та користується закріпленим за ним комунальним майном на праві господарського відання. В зв’язку з цим, на підприємстві відсутні обсяги бюджетних призначень, бюджетних асигнувань.

 

 

Актуальні теми: відеороз’яснення