Межі відповідальності між КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та управителями будинків

image

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує послуги з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води у відповідній кількості та якості, що встановлено нормативами, ЛИШЕ ДО ЗОВНІШНЬОЇ ПОВЕРХНІ СТІНИ БУДІВЛІ (відповідно до індивідуальних договорів без обслуговування внутрішньобудинкових систем, які являються публічними договорами приєднання (Постанови КМУ №830 та №1182).

До речі, в постановах КМУ №830 та №1182 зазначено, що перевірка відповідності якості  надання послуг проводиться відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою КМУ № 1145. Отже, відбір проб та перевірка відповідної якості надання комунальної послуги повинні проводитись виконавцем послуг у відповідності до виду договору про надання такої послуги. (Роз’яснення Мінрегіону щодо перевірки відповідності якості надання послуг  https://vmte.vn.ua/public/uploads/files/info_users/table55.pdf ).

Звертаємо увагу споживачів КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», що технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, здійснюються співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників (п.3 ч.7 ст.14 ЗУ «Про ЖКП»).

Разом з тим, нагадуємо, що відповідно до ч. 2 ст. 382 Цивільного кодексу України усі власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками на праві спільної сумісної власності спільного майна багатоквартирного будинку.

Спільним майном багатоквартирного будинку є:

ü   приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку;

ü   механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення.

Зокрема, мова йде і про внутрішньобудинкову систему гарячого водопостачання та теплопостачання. Ця система починається від зовнішньої стіни будинку (крім транзитних трубопроводів) до першої запірної арматури, що знаходиться у квартирі споживача. Також невід’ємною частиною внутрішньобудинкової системи є і елеваторний вузол, який призначений для підключення будинку до зовнішніх теплових мереж та забезпечує належну циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинковій системі теплопостачання.

Кожен співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника (ч.2 ст.7 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»).

Мешканці багатоповерхівок укладають договори з управляючими компаніями, чи головами правлінь ОСББ на виконання робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем, для забезпечення їх належного функціонування, технічного обслуговування та ремонту з метою надійного та безпечного надання споживачам відповідних комунальних послуг протягом усього періоду їх експлуатації.

Обслуговування внутрішньобудинкових систем (за винятком вузлів комерційного обліку) здійснюється виконавцем робіт, на підставі укладеного договору з власниками (співвласниками) будинку і передбачає:
 - види та періодичність проведення робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових систем;
   -  порядок ліквідації аварійних ситуацій.

Якщо обслуговування внутрішньобудинкової системи здійснюється управителем, умови такого обслуговування зазначаються у договорі про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Тож відповідальність за належне утримання та експлуатацію внутрішньобудинкових систем несуть виконавці послуг (управляючі компанії, ОСББ, інші підрядні організації), які уповноважені саме співвласниками багатоквартирного будинку на виконання робіт з обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання гарячої води.АКТУАЛЬНІ ТЕМИ: ВІДЕОРОЗ’ЯСНЕННЯ


              
;