Сертифікована лабораторія працює на базі КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

image

   Загальновідомо, що використання рослинної біомаси на енергетичні цілі з економічної точки зору сприяє заощадженню сировинних та енергетичних ресурсів, знижує забруднення навколишнього середовища, з соціальної — створює нові підприємства з додатковими робочими місцями.

   Однак для отримання максимальної економічної віддачі при використанні рослинної біомаси необхідно забезпечити підвищення теплотворної здатності твердого біопалива.

    Нині до твердого біопалива відносять тріску, паливні гранули (пелети), тирсу, брикети з різної рослинної маси, що почали використовувати для опалення нещодавно.

    Останнім часом у зв’язку з розвитком альтернативних методів опалення все більшої популярності набуває аналіз твердого палива і сировини для його виготовлення.

    Метою аналізу твердого палива є визначення його основних теплотехнічних характеристик, які, у свою чергу, слугують критеріями оцінки якості палива і використовуються для проведення розрахунків паливно-спалювальних установок. До основних характеристик твердого палива відносять вологість, зольність  і теплоту згоряння.

      Вологість – кількість вологи на одиницю маси пального. Висока вологість палива є причиною зменшення теплоти згорання, що, у свою чергу, збільшує витрати палива та об’єми продуктів згорання. При цьому зростає втрата теплоти разом з газами, що утворюються внаслідок горіння. Окрім того, кількість вологи в паливі впливає на процеси окислення під час зберігання.

     Зольність – кількість твердого залишку після згоряння одиниці палива. Підвищена зольність обумовлює зниження теплоти згоряння.

    Теплотою згоряння палива називається кількість тепла, що виділяється при повному його згорянні. Цей показник визначає енергетичну цінність палива та залежить від його вологості, зольності, елементного складу органічної маси.

   Задля визначення якості деревного палива в КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»  діє сертифікована лабораторія, персонал якої проводить ряд аналізів щодо якості біопалива, яка є одним з головним факторів підвищення  енергоефективності роботи твердопаливних котелень. Вимірювальна хімічна лабораторія (ВХЛ) була створена   на базі хімічної служби підприємства ще у 2005 р., сектор палива працює з 2016 року.

      Лабораторія укомплектована - має приміщення для проведення метрологічних робіт, атестовані та повірені прилади, актуалізовану нормативну документацію та Свідоцтво про атестацію на проведення вимірювань в сфері поширення державного метрологічного нагляду.

    Підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» проводить обов’язкові аналізи твердого палива та потенційної сировини для своїх потреб та для інших підприємств. Працівники лабораторії теплопостачального підприємства індивідуально підходять до кожного замовлення, в залежності від виду матеріалу та потреб замовника.

   На фото: один з видів випробувань – це вимірювання теплотворної здатності деревного палива за допомогою колориметричної установки КТС- 4 (колориметрична бомба). Вартість послуги – 3822,29 грн.

   Зауважимо, що усі дослідження проводяться висококваліфікованим персоналом згідно з відповідною нормативною документацією, за комплексними методиками із застосуванням спеціального обладнання. Отримані результати письмово фіксуються та описуються у протоколі випробування.

image image image imageАктуальні теми: відеороз’яснення