filler image

Енергоаудит

Енергетичний аудит – вид діяльності, спрямований на зменшення споживання енергетичних ресурсів та, як наслідок, економію коштів, суб'єктами господарювання за рахунок підвищення ефективності їх використання.

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» має досвід у проведені енергоаудиту житлових будинків та бюджетних установ. Працівники що задіянні в проведені даного виду робіт мають кваліфікаційні сертифікати та більше 100 енергоефективних проектів за плечима. Спираючись на свідоцтво, видане центральною групою енергетичного аудиту Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України від 22.04.2014 пропонуємо виявити потенціал енергозбереження та оптимізувати існуючі енерговитрати споживачів паливно-енергетичних ресурсів.


Метою енергоаудиту є:

 • визначення джерел нераціональних енергозатрат та невиправданих втрат енергії
 • визначення показників енергетичної ефективності
 • визначення потенціалу енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності
 • розробка цільової, комплексної програми енергозбереження

Енергоаудит включає в себе наступні роботи:

 • аналіз стану електро-, тепло- та водозабезпечення, парка технічного обладнання
 • виявлення необґрунтованих втрат
 • аналіз використання енергетичних ресурсів на об'єкті
 • аналіз енергетичних балансів
 • розробка організаційно-технічних заходів, спрямованих на зниження енергетичних витрат
 • визначення потенціалу енергозбереження
 • економічне обґрунтування організаційно-технічних заходів

Після обробки отриманої інформації замовнику надаються:

 • висновки ефективоності використання енергоресурсів
 • рекомендації щодо впровадження заходів і технологій енергозбереження
 • рекомендації щодо заміни використовуваних енергоресурсів іншими видами ресурсів

 • За результатами енергоаудиту надається енергетичний паспорт* та/або звіт (в залежності від виду проведеного енергоаудиту), що є підставою для формування політики з енергозбереження і ефективного використання коштів, спрямованих на підвищення енергоефективності.

Експрес аудит

Короткий опис Найбільш дешевий та швидкий вид енергоаудиту, може проводитися для визначення обсягів більш детально - комплексного енергоаудиту. Проводитися для оперативного визначення потенціалу енергозбереження.
Що в себе включає
 • Візуальний огляд систем енергоспоживання та обліку енергоресурсів
 • Ознайомлення з технічною документацією об'єкта енергоаудиту
 • Короткий аналіз та оцінка даних споживання енергоресурсів
 • Визначення потенціалу енергозбереження
 • Розробку малозатратних енергозберігаючих заходів
 • Вихідні дані для розрахунків Надаються замовником
  Інструментальні вимірювання Не передбачено
  Обстеження обладнання та
  систем енергопостачання
  За необхідності
  Результат Звіт з описом основних напрямків енергозбереження, переліку енергозберігаючих заходів, їх орієнтовної вартості та очікуваного економічного ефекту
  Термін виконання 10-15 днів  Комплексний аудит

  Короткий опис Найбільш поширений вид енергоаудиту, включає інструментальний контроль, детальний аналіз зібраної інформації, та детальний економічний розрахунок. Косплексний енергоаудит є предпроектним етапом реалізації енергоефективних заходів.
  Що в себе включає
 • Детальне обстеження систем енергоспоживання та обліку енергоресурсів
 • Інструментальне обстеження систем енергоспоживання для визначення фактичних показників споживання і витрат
 • Розрахунок нормативних показників енергоспоживання і порівняння їх з фактичними
 • Визначення потенціалу енергозбереження
 • Розробку заходів, спрямованих на підвищення енергоефективності, з їх економічним обгрунтуванням
 • Вихідні дані для розрахунків Надаються замовником. У випадку відсутності - визначаються за результатами інструментальних вимірювань
  Інструментальні вимірювання Передбачено
  Обстеження обладнання та
  систем енергопостачання
  В обов'язковому порядку
  Результат
 • Енергетичний паспорт об'єкту з визначенням його класу енергетичної ефективності на даний час та після реалізації енергоефективних заходів, визначених звітом з енергетичного аудиту.
 • Звіт з детальним описом напрямків енергозбереження, переліку енергозберігаючих заходів, їх вартості та очікуваного економічного ефекту.
 • Термін виконання 2-3 місяці

  Актуальні теми: відеороз’яснення