Розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періоди виникнення такої заборгованості - за категоріями споживачівГрупа споживання

Сума заборгованості, тис. грн.

Госпрозрахункові організації

11532,3

Релігійні організації

0

Бюджетні установи

891,9

Відомче житло (ОСББ)

6473,9

Населення

95440,4

ВСЬОГО

114338,5