Права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачамиЗаконом «Про житлово-комунальні послуги» (далі – Закон) визначено основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов'язки.

 Відносини між суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг, і фізичною та юридичною особою, яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення врегульовано Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 (далі – Правила).

 Статтею 20 Закону визначено, що споживач має право:

 - одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

 - одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

  - водночас статтею 1 Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» визначено види інформації, доступ до якої забезпечується споживачам, зокрема: 

права споживачів, місце та порядок одержання інформації споживачами;ціни/тарифи, їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну цін/тарифів;  

 порівняння цін/тарифів на товари, послуги в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах;

прогнози зміни цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких змін відповідно до заяви суб'єкта господарювання, що надається для встановлення тарифів на товари, послуги;

 динаміку зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останні п'ять років;

 якісні характеристики товарів, послуг;

перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг;

 середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за спожиті товари, послуги - за категоріями споживачів;

розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періоди виникнення такої заборгованості - за категоріями споживачів;

порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також пільг окремим категоріям громадян;

- на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

 - на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

 - отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

 - на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 - на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

 - cпоживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

Відповідно до статті 24 Закону України «Про теплопостачання» споживач має право зокрема, на:

 - вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими технічними умовами;

 - отримання інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії;

 - відшкодування згідно із законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх зобов'язань відповідно до договору;

 - приєднання до теплової мережі відповідно до нормативно-правових актів;

 - отримання обсягів  теплової енергії згідно з  параметрами відповідно до договорів та стандартів;

 - отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального періоду.